จำนวนผู้เข้าชม : 20

   


กรมคุมประพฤติหารือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบตรวจสารเสพติดในเส้นผม [2020-03-12]

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) กรมคุมประพฤติ เตรียมพัฒนาระบบตรวจสารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นำร่อง 3 จังหวัด เพื่อป้องปรามการกระทำผิดซ้ำ

นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบการตรวจสารเสพติดของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม (นำร่อง) ร่วมกับนายโกมล พรมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษในคดียาเสพติดที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ ในการป้องปรามการกระทำผิดซ้ำ และดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 2 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมหารือดังกล่าว มีการพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานและรายละเอียดในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย 1. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบการตรวจสารเสพติดของผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่ได้รับการพักโทษหรือลดวันต้องโทษ โดยการตรวจสารเสพติดในเส้นผม (นำร่อง) 2. เกณฑ์การคัดเลือกประเภทของผู้ได้รับการตรวจสารเสพติดในเส้นผม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติในคดียาเสพติดที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 150 คน ซึ่งจะดำเนินการนำร่องในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 3. การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการเก็บและจัดส่งเส้นผมสำหรับการตรวจพิสูจน์ยาและสารเสพติดในเส้นผม และ 4. แนวทางการนำผลการตรวจพิสูจน์ไปใช้ในอนาคต