จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


กรมคุมประพฤติบูรณาการศูนย์ยุติธรรมชุมชน “เสริมสร้างคนดี วิถียุติธรรมชุมชนคนสมุย” [2020-03-11]

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่างทอง และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อผุด พร้อมพบปะพูดคุยและหารือถึงความร่วมมือในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ตามโครงการ “เสริมสร้างคนดี วิถียุติธรรมชุมชนคนสมุย” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และภาคประชาชน โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความยุติธรรมและความสงบสุขในชุมชน โดยมีนายสุรศักดิ์ ยอสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย พร้อมด้วยนายวิศาล บรมธนรัตน์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่างทอง นายอาทิตย์ ยืนนาน ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อผุด และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ให้การต้อนรับ