จำนวนผู้เข้าชม : 15

   


กรมคุมประพฤติหารือกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 [2020-03-11]

วันนี้ (11 มีนาคม 2563) นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับมาตรการร่วมกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์  2563 และการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

บขส.1 บขส.2
บขส.3 บขส.4