จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันปกรณ์ [2020-02-14]

กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดี อาสาสมัครคุมประพฤติ
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันปกรณ์

          วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) กรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 63

          มูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดโครงการ เปิดมิติการคุ้มครองทางสังคมในยุคสังคมดิจิทัล สู่การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในวันปกรณ์ 63 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำหรับปีนี้ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ประเภทนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรพัฒน์ ปุณยวุฒิวาณิชย์ อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ และนายพรหมมา กิที อาสาสมัครคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก