จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


กรมคุมประพฤติอบรมปรับพฤติกรรมเมาแล้วขับ สร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน [2020-02-14]

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) กรมคุมประพฤติ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อบรมความรู้ ปรับพฤติกรรมการขับขี่ สร้างจิตสำนึก ตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน

          นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในฐานความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมาว่า กรมคุมประพฤติ โดยสำนักงานคุมประพฤติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยเฉพาะในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา ตามมาตรการของกรมคุมประพฤติ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขดูแล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดกลุ่มดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้กลับมากระทำผิดซ้ำ โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ นำผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 230 ราย เข้ารับการอบรมความรู้ ภายใต้โครงการ “เมาไม่ขับ และขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สุรากับอุบัติเหตุทางถนน พร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเมืองอำนาจเจริญ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติสุรนนท์อำนาจเจริญ

เช่นเดียวกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ในหัวข้อเรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล และมีการฝึกปฏิบัติขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ภายใต้แนวคิด “คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน” ร่วมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ มูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเมาสุราแล้วขับรถในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดโอกาสในการกระทำผิดซ้ำ

สำหรับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 นำผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 10 คน ลงพื้นที่ทำงานบริการสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาจราจร ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน บริเวณสี่แยกถนนตก และสามแยกตรอกจันทน์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตลอดจนสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน