จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร [2020-02-14]

          วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นายวีรพันธ์ พวงเพชร เลขานุการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 2 รูป ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร