จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


กรมคุมประพฤติประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ และถ่ายทอดตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลขององค์กรสู่ระดับบุคคล [2020-02-13]

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรสู่ระดับบุคคล โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการพิจารณาการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่กลยุทธ์ของสำนักงานคุมประพฤติสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตรายละเอียดตัวชี้วัดต่างๆ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายของกรมคุมประพฤติและกระทรวงยุติธรรม