จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ“การปฐมนิเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สำหรับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์” [2020-02-13]