จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 จัดโครงการ “การปฐมนิเทศสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับนายประกันคดีตรวจพิสูจน์ ” [2020-02-13]