จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 [2020-02-12]

          วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการสรุปผลการมอบนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ และการประชุมระดับโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3  ณ ราชอาณาจักรสวีเดน อีกทั้งพิจารณาสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2563 และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมทั้งร่างแผนบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563