จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


กรมคุมประพฤติประชุมแต่งตั้งและกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินบุคคลและผลงาน ในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ [2020-02-11]

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2563) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมคุมประพฤติ และผู้ช่วยเลขานุการฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เอกสารดาวน์โหลด :

6.jpg