จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 [2020-02-07]

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเครื่องหมายอาสารักษาดินแดนประเภทต่างๆ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจน มอบรางวัลให้กองร้อยอาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร