จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คุมประพฤติอุดร จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2020-01-14]

  

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานฯ มอบหมายให้ นางวัชรียา สิงห์น้อย พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ จัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หัวข้อ “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง และสามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่นได้ในสังคม โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติช่วยเหลือในการรับรายงานตัวและให้คำปรึกษา ๑ ท่าน มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมจำนวน ๖๐ ราย ณ ห้องประชุมศรีประจักษ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

เอกสารดาวน์โหลด :

14-1-63(2).jpg