จำนวนผู้เข้าชม : 61

   


คุมประพฤติอุดร จัดโครงการ "ทูบี อุดรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" [2020-01-14]

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานฯ จัดโครงการอบรมความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ (ทูบี อุดรร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและผลกระทบทางลบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันภัยจากยาเสพติด ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สร้างพลังบวกในชีวิตและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย การหยุดใช้สารเสพติดทุกชนิด สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข โดยมี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด มีอาสาสมัครคุมประพฤติเข้าร่วม ๕ ท่าน มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วม ๘๕ ราย ณ ห้องประชุมศรีประจักษ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี