จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระหว่างจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบความสำเร็จ ณ สสจ.พัทลุง [2020-01-14]