จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สคป.นครศรีธรรมราช เข้าประกวดผลงานชมรมฯ เป็นตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเข้าร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทกรมคุมประพฤติ ระดับดีเด่น รอบตัดสิน ระดับภาคใต้ [2020-01-13]