จำนวนผู้เข้าชม : 57

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2563 [2020-01-10]

          วันนี้ ( 10 มกราคม 2563 ) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1 / 2563 โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

          ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานเงินกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ ผลการจำหน่ายสินค้าสวัสดิการ อาทิ อินทรธนู โลโก้แม่เหล็กติดสูท เข็มกลัด แก้วน้ำ โพสอิท และสินค้าสวัสดิการอื่นๆ พร้อมทั้งหารือเรื่องการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563 การจัดทำสินค้าสวัสดิการ การขออนุมัติใช้เงินกองทุนสวัสดิการกรมคุมประพฤติ และการจัดหารายได้ประเภทอื่นๆ ด้วยการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาในการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์กรณีผู้ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน โพดุล แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี และมุกดาหาร