จำนวนผู้เข้าชม : 59

   


คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ [2020-01-10]

คุมประพฤติ มอบของขวัญของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

         กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดย นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ เป็นตัวแทนส่งมอบของขวัญของรางวัลให้กับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๖๓) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๐ มกราคม ๒๕๖๑)