จำนวนผู้เข้าชม : 70

   


กรมคุมประพฤติเสริมสร้างความสุขแก่ผู้กระทำผิด เนื่องในวันปีใหม่ 2563 [2020-01-09]

กรมคุมประพฤติเสริมสร้างความสุขแก่ผู้กระทำผิด เนื่องในวันปีใหม่ 2563

วันนี้ ( 9 มกราคม 2563 ) พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความสุขเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมีนายนนทจิต เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้แทนจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังการบรรยายธรรมเทศนา และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสุขและความเป็นสิริมงคล ต้อนรับปีใหม่ 2563

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่า เดือนมกราคมของทุกปี เป็นช่วงของการเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ที่ถือว่า เป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดี ด้วยการทำกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันเป็นการเสริมสร้างความสุข ความรักและสามัคคี ตลอดจนเป็นการผ่อนคลายความเครียดและลดความวิตกกังวลต่างๆ เพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามในปีใหม่นี้