จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สมุทรปราการ [2020-01-07]

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เข้าหารือกับนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ถึงการสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดสมุทรปราการ การพัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และการสนับสนุนของจังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังสถานที่ก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ เทศบาลบางปู ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทราปราการ (ด้านความมั่นคง) เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางชลาลัย ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ