จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีลงนาม MOU ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ร่วมกับเครื่องสำอางมิสทีนและโครงการปันฝันปันยิ้ม [2020-01-06]

วันนี้ (6 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานและสักขีพยาน ในงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการชีวิตสีชมพู" ระหว่าง กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องสำอางมิสทีน) และ โครงการปันฝันปันยิ้ม ในการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชัน "Ning Nong Shopping Thailand" โดยมีผู้ลงนาม ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายองอาจ วงศ์เดชาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเครื่องสำอางมิสทิน และนางสาวเพียงเพ็ญ วงศ์นิมิตรกุล รองผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม โดยได้รับเกียรติจาก นายดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เครื่องสำอางมิสทิน) และ ดร.ณัฐพงศ์ โมกขพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการปันฝันปันยิ้ม ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ ข้าราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานได้มีการสาธิตการใช้และทดลองสั่งซื้อสินค้าผ่าน Ning Nong พร้อมทั้งการจัดบูธนิทรรศการแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือต่างๆ ของกรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์   

ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในการลงนามครั้งนี้ว่า กระทรวงยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางขายตรงรายใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม มิสทินได้ให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงยุติธรรม  อันได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ ให้ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริต มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม กำลังริเริ่มนโยบายมาตรการลดภาษีแก่บริษัท ห้างร้าน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ที่เปิดโอกาสรับผู้ที่เคยกระทำผิดเข้าทำงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญ และการให้โอกาสแก่ผู้ที่กระทำผิด ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพที่สุจริต ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มการกระทำผิดซ้ำลดลง เนื่องจากผู้ที่เคยกระทำผิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับ เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับผู้อื่น ดังนั้น ความร่วมมือในวันนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะได้มีการสานต่อและขยายผลต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการชีวิตสีชมพูมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์งานฝีมือผู้กระทำผิด ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานด้านพัฒนาพฤตินิสัยในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งผู้กระทำผิดจะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการค้าขายสินค้าออนไลน์โดยมิสทิน ซึ่งจะจัดให้มีการสอนวิธีการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน Ning Nong และจะใช้เป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้กระทำผิดต่อไป

mou มิสทีน 1 mou มิสทีน 2
mou มิสทีน 3 mou มิสทีน 4
mou มิสทีน 5 mou มิสทีน 6
mou มิสทีน 7 mou มิสทีน 8
mou มิสทีน 9 mou มิสทีน 10
mou มิสทีน 11