จำนวนผู้เข้าชม : 68

   


กรมคุมประพฤติส่งมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 [2020-01-06]

วันนี้ (มกราคม 2563) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนส่งมอบของขวัญสำหรับแจกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปจัดงานวันเด็กที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร