จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์ การจัดหาแหล่งงานด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [2019-12-02]