จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤตินครปฐม ร่วมประชุมเตรียมจัดทำข้อมูล ประกอบการรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2562 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 [2019-12-02]