จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหลังสวนและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหลังสวน [2019-12-02]