จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมแบ่งปันสิ่งของให้กับเด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กชัยกูล [2019-11-29]

 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมนำสิ่งของแบ่งปันอาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปังเวเฟิ้ล ขนมปังคัฟเค้ก และเสื้อผ้าแก่เด็กและเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กชัยกูล ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย