จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [2019-11-26]

          วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกรมควบคุมโรค ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กิจกรรมรณรงค์งานกฐินปลอดเหล้า กิจกรรมรณรงค์งานลอยกระทงปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การประชุมหารือการใช้สมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคีเครือข่าย และที่ประชุมได้ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมและการรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งพบว่าที่ผ่านมามีการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยที่มีสาเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมากทุกปี ซึ่งกรมคุมประพฤติมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือพร้อมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ ทั้งสถิติคดีตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณคดีในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราสูงขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ประมาณ 64,000 คดี

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังได้กล่าวในที่ประชุมว่ากรมคุมประพฤติมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในคดีเมาแล้วขับ ผลักดันให้เกิดการลด ละ เลิก โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด โดยในกรณีที่กรมคุมประพฤติทำการคัดกรองแล้วว่าผู้กระทำผิดเป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง ทางกรมจะทำการส่งต่อไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือให้เกิดระบบการทำงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และยังใช้มาตรการอื่นๆ ในการคุมความประพฤติผู้กระทำผิดจนเกิดการกระทำผิดซ้ำน้อยลงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และกรมคุมประพฤติยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโปรแกรมบำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มที่กระทำผิดซ้ำ เพื่อลดจำนวนของผู้กระทำผิดไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก