จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติหารือร่วมกับ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เสนอใช้มาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ลดความแออัดในเรือนจำ [2019-11-26]

          วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 1 นายเกรียงไกร จรรยามั่น เลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค 1 และนายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 เข้าหารือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้คุมความประพฤติ การทำงานบริการสังคม เพื่อผลักดันให้การคุมประพฤติเป็นมาตรการหลักแทนการจำคุก พร้อมกับการสร้างระบบข้อมูลและการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคีเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการรองรับการทำงานดังกล่าว ในการนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้นำเสนอมาตรการดูแลผู้กระทำผิดในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ซึ่งจะมีการคัดกรองและส่งต่อผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีปัญหาการดื่มสุราเข้าบำบัดรักษากับสถานพยาบาล รวมทั้งกระบวนการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ และการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้กับผู้กระทำผิด เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุก ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยลดอัตราการส่งผู้กระทำผิดที่มีอัตราโทษน้อยเข้าสู่เรือนจำ อันส่งผลต่อการลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำอีกด้วย