จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร [2019-11-13]

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) เวลา 8.30 นาฬิกา นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  นางธารินี  แสงสว่าง  รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ นายวีรพันธ์  พวงเพชร  เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การจัดกิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

ตักบาตร 1 ตักบาตร 2
ตักบาตร 3 ตักบาตร 4