จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมกันทำงานบริการสังคมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม [2019-11-08]