จำนวนผู้เข้าชม : 62

   


กรมคุมประพฤติคัดเลือก อสค. เสนอชื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2562 [2019-11-08]

          วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) นายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ครั้งที่ 6 / 2562 โดยมีผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ ชั้น 6 กรมคุมประพฤติ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          ในการประชุมมีการแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลและการประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 16 แห่ง เสนอรายชื่ออาสาสมัครคุมประพฤติเข้ารับการพิจารณาจำนวน 24 คน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์เพื่อเสนอชื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นของมูลนิธิศาสตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ต่อไป