จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ และการแสดงสื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” [2019-11-08]

กรมคุมประพฤติเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้ และการแสดงสื่อผสม ชุด นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 การแสดงเห่เรือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุด นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้าซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย