จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย [2019-11-07]

          วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมสวดมนตร์ข้ามปี : ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก พุทธศักราช 2562 พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานและพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม ประกอบกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการรายงานผลการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. 2563 โดยในส่วนของกรมคุมประพฤติ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ   เป็นจิตอาสาประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรม