จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว สำรวจสถานที่ในพื้นที่เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาคผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว [2019-11-07]