จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


คุมประพฤติขอนแก่นส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการฟื้นฟู [2019-11-07]