จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแป พัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน [2019-11-07]

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคาร การบริหารจัดการ และกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูของผู้กระทำผิดอย่างครบวงจร เพื่อพัฒนาเป็นสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ หรือบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) พร้อมทั้งหารือแนวทางกระบวนการสร้างความเข้าใจกับชุมชนในการพัฒนาชุมชนกาแลตาแปเป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เพื่อดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต