จำนวนผู้เข้าชม : 66

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จัดกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ "วิจิตรศิลป์ด้วยเส้นไหม" [2019-11-07]

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย   เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายปฏิญญา แกะกระโทก ผอ.สคป.จ.นม.สาขาพิมาย มอบหมายให้           นางนัยเนตร หงวนกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบูรณาการกับวิทยาลัยเทคนิคพิมายจัดกิจกรรม “วิจิตรศิลป์ด้วยเส้นไหม” เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดให้มีงานทำ มีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ มีผู้ถูกความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗ คน ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนางจารุวรรณ กรกำจายฤทธิ์ ตำแหน่งครูที่ปรึกษาโครงการเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม