จำนวนผู้เข้าชม : 69

   


กรมคุมประพฤติหารือแนวทางพัฒนาชุมชนกาแลตาแป พร้อมยกระดับบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ [2019-11-05]

          วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส ผู้นำชุมชนกาแลตาแป และสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพิจารณาแนวทางตามแผนพัฒนาพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ หรือ บ้านกึ่งวิถี (Halfway House) โดยมีการกำหนดแผนพัฒนาทั้งด้านโครงสร้าง การบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนโดยรอบ เพื่อขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถีกาแลตาแปเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน และให้การช่วยเหลือดูแลผู้กระทำผิดอย่างครบวงจร สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งยกระดับเป็นบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา