จำนวนผู้เข้าชม : 50

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี หารือแนวทางบูรณาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-11-04]

อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี หารือแนวทางบูรณาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

          วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งดำเนินการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และฝ่ายปกครอง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและค่ายพักพิงเพื่อเสริมการบำบัด (Camp 35) ในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ตลอดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และอาคารประกอบอาหาร เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เอกสารดาวน์โหลด :

S__19415049.jpg