จำนวนผู้เข้าชม : 16

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัว โปรแกรมผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [2019-11-01]

เอกสารดาวน์โหลด :

1 พย 62 ปฐมนิเทศผู้ป่วยนอก719.jpg