จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน [2019-10-30]

          วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 โดยมีนายชัยวัฒน์ ร่างเล็ก รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมคุมประพฤติมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายตำบล ขับขี่ปลอดภัย พร้อมนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุมความประพฤติ ทั้งสถิติคดีตามพ.ร.บ.จราจรทางบก ซึ่งมีแนวโน้มปริมาณคดีในฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราสูงขึ้น นอกจากนี้ ในกระบวนการงานคุมประพฤติยังมีข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศรวบรวมได้ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ หากเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนดังกล่าว กรมคุมประพฤติจะถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติและความร่วมมือไปยังระดับพื้นที่

          ในการนี้ รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังเสนอความเห็นกับคณะกรรมการที่จะมีการจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัดความเร็วและเครื่องวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล รวมถึงปรับวิธีการเชิงรุกด้วยหน่วยเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาคี กลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับ เข้ามามีบทบาทในการรณรงค์ ตลอดจนผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างทัศนคติในการขับขี่ เป็นต้น