จำนวนผู้เข้าชม : 55

   


กรมคุมประพฤติรับรับรางวัล Digital Government Awards 2019 [2019-10-30]

 

กรมคุมประพฤติรับรับรางวัล Digital Government Awards 2019

                วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน Digital Government Awards 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2562) พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 10 รางวัล ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด
5 รางวัล สำหรับกรมคุมประพฤติได้รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยมีนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับงาน Digital Government Awards 2019 จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย รวมถึงสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้หน่วยงานดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดการบริการภาครัฐหลายรูปแบบ ช่วยให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดและเชื่อมต่อกันไปสู่การสร้างบริการดิจิทัลภาครัฐแบบครบวงจร