จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-10-21]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ (กลุ่มที่ ๑ ) เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่งมีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย วันนี้ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวนหิน)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                           ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)