จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นวิทยากรอบรม โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE [2019-10-18]