จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ออกหน่วยให้บริการประชาชน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลพุขาม และขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE [2019-10-17]