จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีภาคเอกชนร่วมศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากปราชญ์ชุมชน [2019-10-17]

เอกสารดาวน์โหลด :

S__59097111.jpg

S__59097112.jpg

S__59097114.jpg

S__59097115.jpg

S__59097116.jpg

S__59097117.jpg

S__59097118.jpg

S__59097119.jpg

S__59097120.jpg

S__59097121.jpg