จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “PROBATION 4.0 [2019-10-17]