จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดโครงการ “จัดทำแผนการคุมความประพฤติโดยการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ” [2019-10-16]