จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑ จัดประชุมบุคลากรในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน สู่ PROBATION4.0” [2019-10-16]

เอกสารดาวน์โหลด :

ผอ.ประชุม10.jpg