จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤตินครปฐม เข้ารายงานตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ [2019-10-16]